Programmet

Håp i mørket, 21. januar 2021

09:00     Åpning, velkommen, info

09:20     Lars Mehlum: «Unge menn som tar livet sitt uten å ha kontakt med psykisk helsevern. Hva kan vi gjøre for å forebygge?»

10:10     Pause

10:20     Lars Mehlum: «Hva kan frivillige hjelpere bidra med i selvmordsforebygging?»

11.10     Pause

11:20     Sunniva Gylver: «Når livet virker mer skremmende enn døden – hvordan bygge fellesskap som tåler både gode og vonde dager?»

12:10     Lunsjpause

12:40     Workshop I, Inger Hymer Stølan (Kirkens SOS): «Hvordan et medmenneske kan gi håp til et menneske som har selvmords ønsker, eller -planer.»

12:40     Workshop II, Ruth Rasmussen og Paul Stronegger: «Hvordan møte pårørende etter suicidforsøk eller gjennomført suicid?»

13:25    Pause

13:35     Workshop I, Inger Stølan Hymer fortsetter.

13:35     Workshop II, Paul Stronegger, «Covid 19 og suicid»

14:20     Pause

14:25. Tilbakemelding fra deltakerne og veien videre med HIM (Facebookgruppe)

15:00     Zoommøte avsluttes