Mer om kurset

Nå dreier det seg om å gå et skritt videre, fra kunnskapsformidling til opplæring, hvordan man praktisk kan hjelpe selvmords truete personer.

Den 10.11., kl 9-13:30 gjennomføres kurset ops!  i Hafslundsøy kirke. Her er det mulighet å delta kl 8:30 i bønnesamling der. Kurset vil ha en lunsjpause.

Den 11.11., kl 9-13:30 blir det samme kurset ops! gjennomført i Adventistkirken Fredrikstad.

Kan lese mer om kursene her: vivatselvmordsforebygging.net,