Mer om kurset

Foredragsholdere den 21.01.21 blir Lars Mæhlum og Sunniva Gylver.

Foredragene til Lars Mæhlum vil være:
1.«Unge menn som tar livet sitt uten å ha kontakt med psykisk helsevern. Hva kan vi gjøre for å forebygge?»
2.«Hva kan frivillige hjelpere bidra med i selvmordsforebygging?»

Sunniva Gylver sitt foredrag er:
«Når livet virker mer skremmende enn døden – hvordan bygge fellesskap som tåler både gode og vonde dager?»

Det vil være workshops med Paul Stronegger, Ruth Rasmussen og Kirkens SOS.

I år vil seminaret finne sted på Zoom.