Nytt Seminar i januar 2020

Forløbig program

09:00- 09:20:  Åpning og velkommen: Psykiater Paul Stronegger

09:20-1 0:05: Aktuelle utfordringer og satsninger på selvmords-forebygging i Norge : Prof. Lars Mehlum

10:05-10:15: Pause

10:15-11:00: Bruk av ferdigheter og praktiske strategier for å hjelpe mennesker til å takle uro, stress og følelsesmessige reaksjoner: Prof. Lars Mehlum

11:00-11:15: Pause
11:15-12:00: Hvordan hjelpe unge mennesker som opplever å bli etterlatt ved selvmord: Prof. Lars Mehlum
12:00-13:00: Lunch
13:00-13:45: Kristent livssyn som forebyggende faktor i møte med suicidal adferd: Studentprest Sigurd Andreas Bakke
13:45-14:00: Pause
14:00-14:30: Å møte suicidtruete mennesker i telefon:  Arve og Ruth Dyresen, medarbeidere i Kirkens SOS
14:30-15:00: Hvordan har ungdommer det når en av dem velger å ta livet sitt: Video
15:00-15:30: Hva har forrige workshop (okt. 2018) initiert? Veien videre: forslag og spørsmålsstillinger til kommende seminarer: Psykiater Paul Stronegger