Selvmord tar 5 ganger så mange liv som trafikkulykker! Annenhver person i kirkelig sammenheng er påvirket av selvmord. Kirker og menigheter har en unik mulighet til å hjelpe mennesker ut av mørket.

Temaet selvmord er forbundet med skam og det er lite oppmerksomhet rettet mot denne problemstillingen i de fleste kirker og menigheter.

Mer om kurset

Foredragsholdere den 21.01.21 blir Lars Mæhlum og Sunniva Gylver.

Foredragene til Lars Mæhlum vil være:
1.«Unge menn som tar livet sitt uten å ha kontakt med psykisk helsevern. Hva kan vi gjøre for å forebygge?»
2.«Hva kan frivillige hjelpere bidra med i selvmordsforebygging?»

Sunniva Gylver sitt foredrag er:
«Når livet virker mer skremmende enn døden – hvordan bygge fellesskap som tåler både gode og vonde dager?»

Det vil være workshops med Paul Stronegger, Ruth Rasmussen og Kirkens SOS.

I år vil seminaret finne sted på Quality Hotell, Fredrikstad.

På grunn av Koronasituasjonen har vi begrensede plasser så vær tidlig ute med påmelding. Førstemann til mølla-prinsippet gjelder! Påmelding er mulig fra 5. november.

Meld deg på

Vær med på å hjelpe mennesker ut av mørket!

Programmet

Håp i mørket, 21. januar 2021

08:15     Registrering, kaffe/te

09:00     Åpning, velkommen, info

09:20     Lars Mehlum: «Unge menn som tar livet sitt uten å ha kontakt med psykisk helsevern. Hva kan vi gjøre for å forebygge?»

10:10     Pause

10:20     Lars Mehlum: «Hva kan frivillige hjelpere bidra med i selvmordsforebygging?»

11.10     Pause

11:30     Sunniva Gylver: «Når livet virker mer skremmende enn døden – hvordan bygge fellesskap som tåler både gode og vonde dager?»

12:20     Lunsj

13:00     Workshop I, Inger Hymer Stølan (Kirkens SOS): «Hvordan et medmenneske kan gi håp til et menneske som har selvmords ønsker, eller -planer.»

13:00     Workshop II, Ruth Rasmussen og Paul Stronegger: «Hvordan møte pårørende etter suicidforsøk eller gjennomført suicid?»

13:45    Pause

14:00     Workshop I, Inger Hymer Stølan fortsetter.

14:00     Workshop II, Paul Stronegger, «Covid 19 og suicid»

14:45     Pause

15:00     Felles avslutning

15:30     Vel hjem